Linie technologiczne do produkcji styropianu

Wieloletnie Doświadczenie, Zadowoleni Klienci!


Firma TERMEX świadczy kompleksowe usługi w zakresu projektowania, wykonawstwa i montażu linii do produkcji styropianu i wyrobów styropianowych.

Pierwsze urządzenia firma wytworzyła 21 lat temu. Naszym klientom oferujemy maszyny i urządzenia zaprojektowane i wykonane przez naszych pracowników, dostosowane do wysokich wymagań norm i naszych klientów.

Naszym niewątpliwym atutem jest wieloletnie doświadczenie oraz fakt, iż wszelkie nowatorskie rozwiązania najpierw wprowadzamy , testujemy i udoskonalamy we własnej firmie, dzięki czemu nasi klienci mogą być pewni poprawności tychże rozwiązań jak również trwałości użytych materiałów.

Produkując od kilkudziesięciu lat nowoczesne maszyny i urządzenia do produkcji styropianu staliśmy się znanym z zaawansowanej technologii producentem. W tym czasie wyposażyliśmy kompletnie kilkadziesiąt fabryk w kraju i zagranicą.

Nasze maszyny i urządzenia pracują w Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Ukrainie, Rosji i Estonii.

W swojej ofercie posiadamy szeroką gamę urządzeń do produkcji styropianu. Wielkość kompletnych linii jak i poszczególnych urządzeń dobierana jest w zależności od planowanej wielkości produkcji.

PPHU TERMEX Sp. z o.o.

75-213 Koszalin, ul. Lniana 9
Sekretariat:
tel : (94) 348 16 40
fax : (94) 348 16 41
kom : 660 423 981
e-mail: biuro@termex-styropian.com.pl

Produkujemy następujące urządzenia do produkcji styropianu:

Węzeł Spieniania

W skład węzła spieniania wchodzą następujące urządzenia: spieniarka, suszarka fluidalna, inżektor kołowy oraz układ pomiaru gęstości.


• Spienarka

  Pierwszą operacją technologiczną w produkcji styropianu jest wstępne spienianie granulek EPS.
  Proces spieniania możliwy jest dzięki zawartemu w granulkach poroforowi w postaci pentanu.
  Podczas spieniania, przeprowadzanego w spieniarce zasilanej nasycona parą wodną, granulki
  wielokrotnie (nawet 60 krotnie)zwiększają swoją objętość.
  Oferujemy spieniarki potokowe i cykliczne o różnych wydajnościach.


• Suszarka fluidalna

  Ze spieniarki spienione granulki styropianowe wpadają do komory suszącej zasilanej powietrzem.
  Strumień powietrza wewnątrz suszarni fluidalnej powoduje osuszanie spienionych granulek z
  kondensatu pary uzytej w procesie spieniania, a także przemieszcza granulat w kierunku inżektora
  kołowego.


• Inżektor kołowy

  Inżektor służy do przesyłania spienionych i wysuszonych granulek do sieci rurociągów
  transportowych.


• Układ pomiaru gęstości

  Układ pomiaru gęstości przeprowadza ciągły pomiar gęstości spienianego granulatu i
  automatycznie zmienia parametry pracy spieniarki tak, aby utrzymywać żądaną wartość gęstości.
  Poprzez zastosowanie układu pomiaru gęstości , możliwe jest całkowite zautomatyzowanie
  procesu spieniania.


Węzeł Formowania

W skład węzła formowania wchodzą następujące urządzenia: forma pionowa, samodzielny układ chłodzenia, układ pomiaru gęstości.


• Forma pionowa

  Formowanie bloków styropianowych jest najistotniejszą operacją w cyklu przetwórstwa styropianu
  Proces ten realizowany jest w pionowej formie wytwarzającej bloki o różnych wymiarach.

  Praca formy jest całkowicie zautomatyzowana, nadzorowana przez układ czujników, dzięki
  czemu możemy osiągać maksymalne wydajności. Produkujemy formy o różnych wielkościach,
  w zależności od potrzeb naszych klientów.


• Samodzielny zespół próżniowy

  Końcową operacją cyklu formowania jest chłodzenie w bardzo kontrolowany sposób wcześniej
  uformowanego bloku. W czasie tej operacji następuje obniżenie i stabilizacja naprężeń powstałych
  we wnętrzu bloku w czasie formowania.

  Praca układu próżniowego jest całkowicie zautomatyzowana i zsynchronizowana z pracą formy.


Linia cięcia

Następną czynnością wykonywaną podczas produkcji płyt styropianowych jest ich konfekcjonowanie.
Polega ono na cięciu bloków styropianowych na płyty za pomocą rozgrzanego drutu oporowego.
Do cięcia należy wybierać bloki wysezonowane.

Praca linii cięcia jest całkowicie zautomatyzowana, nadzorowana przez układ czujników,
dzięki czemu możemy osiągać maksymalne wydajności.

Wielkość linii cięcia dobierana jest gabarytów bloków styropianowych.

Oferujemy:

• Potokowe linie ciecia
• Stacjonarne urządzenia do cięcia bloków styropianowych


Frezarki

Aby uniknąć w ocieplanych budynkach tzw. mostków termicznych, uzyskane w wyniku pocięcia płyty styropianowe poddaje się obróbce frezowania.

Polega ona na wycinaniu na obrzeżach płyt tzw. zakładów głębokości ok. 15 mm.
Czynność tę wykonuje się na frezarkach.

W naszej ofercie posiadamy:

• Frezarki potokowe
• Frezarki oporowe


Pakowaczki

Pocięte płyty styropianowe konfekcjonowane są w paczki o żądanej wielkości.

Pakowaczka pozwala zapakować gotowe płyty w folię. Maszyna pracuje całkowicie w cyklu automatycznym.


Kruszarki

Ważną elementem produkcji styropianu jest zagospodarowanie odpadów powstałych w procesie cięcia termicznego bloków na płyty.

Kruszarka jest urządzeniem służącym do rozdrabniania tychże odpadów.
Pozwala ona rozdrobnić odpady styropianowe na kawałki o niewielkiej średnicy, zależnej od wielkości zastosowanych sit.

Rozdrobnione odpady mogą być ponownie użyte w procesie produkcji styropianu.


Układy dozująco – mieszająco - odpylające

Ważną czynnością procesu produkcyjnego jest odpowiednie zastosowanie rozdrobnionych odpadów styropianowych.

Układy dozująco – mieszająco – odpylające pozwalają na usunięcie pyłu i drobnych frakcji z rozdrobnionych odpadów styropianowych oraz ich precyzyjne dozowanie do spienionych granulek przed ich zasypaniem do formy.

W naszej ofercie posiadamy:

• Układ dozująco – mieszająco – odpylający
• Układ dozująco – mieszający


Transport pneumatyczny

Sieć transportu pneumatycznego służy do transportu granulatu ze spieniarki do silosów i z silosów do formy. W skład sieci wchodzą rurociągi, rozdzielacze i wentylatory.

Sterowanie siecią transportu pneumatycznego może odbywać się w trybie automatycznym lub ręcznym.


Silosy

Jedną z operacji procesu produkcji styropianu jest sezonowanie spienionych granulek.

Sezonowanie odbywa się w silosach o pojemności dobranej w zależności od wielkości zainstalowanych w fabryce urządzeń.

Proces ten trwa, w zależności od ciężaru nasypowego granulek, ich wielkości i temperatury otoczenia oraz wytwórcy polistyrenu spienialnego od kilku do kilkudziesięciu godzin.


Wtryskarki

Służą do produkcji gotowych płyt styropianowych (Aqua Term) z frezem lub bez frezu oraz różnego rodzaju kształtek styropianowych.


Prasy

Prasa hydrauliczna służy do zgniatania bloków styropianowych.

Celem tej operacji jest uzyskanie styropianu o zmienionej strukturze wewnętrznej, który następnie stosowany jest do produkcji płyt styropianowych pochłaniających dźwięk.

Cały ten proces przebiega w cyklu automatycznym.


Maszyny do produkcji styropianu laminowanego „styropapy”

Służy do przyklejenia papy do styropianu.